Przedszkole nr 307 w Warszawie

Dla rodziców

 
ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie informacyjne rodziców dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem w roku szkolnym 2020/2021. Spotkanie odbędzie się na tarasie przedszkola 27 sierpnia o godzinie 17.00. W celu ograniczenia liczby osób zapraszmy po jednym przedstawicielu rodziny (bez dziecka). Prosimy przynieść wydrukowane i podpisane dokumenty lub być przygotowanym do wypełnienia na miejscu. Dokumenty do wypełnienia: karta informcyjna, informacja o dziecku, regulamin, wizerunek dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda na mierzenie temetraury, wyprawka, deklaracja dotycząca pobytu dzicka w przedszkolu

Wakacje w Przedszkolu 307

Drodzy Rodzice. Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu jest ustalona w terminie 1-17 lipca.

Od 20 lipca do 28 sierpnia przedszkole będzie prowadziło opiekę wakacyjną. Jeśli wyrażają Państwo chęć uczęszczania dziecka prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie go na adres: p307@edu.um.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca.Zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice

Przedszkole zawiesza zajęcia od 6 maja 2020r. do 15 maja2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA CAŁYM OBSZARZE KRAJU 


HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZEDSZKOLNEJ 2020/2021


Pragniemy poinformować, iż nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” za udział w projekcie o tej samej nazwie. Certyfikat został nam przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Projekt zakładał upowszechnianie wiedzy o Warszawie wśród przedszkolaków oraz promowanie ich aktywności twórczej w jej poznawaniu. Żeby zdobyć certyfikat, nasze Przedszkole podjęło wiele działań ukierunkowanych na przybliżanie dzieciom wiedzy o Warszawie.


Pragniemy poinformować, że w wyniku kilkumiesięcznych działań otrzymaliśmy tytuł "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch".